Algemene voorwaarden

Volledig lesjaar 

Vanaf de laatste twee weken van augustus t/m de eerste twee weken van juli. [11 lesmaanden per jaar]

 

Inschrijven 

 • Inschrijven kan alleen via ons online inschrijfformulier.
 • Inschrijving van minderjarigen kan alleen met ondertekening door de ouder/verzorger.
 • Inschrijving is persoonsgebonden.
 • Inschrijving betreft géén inschrijfkosten.
 • Inschrijvers verklaren zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

Betaling

 • Inschrijving verplicht tot betaling van het volledige lesgeld.
 • Betalingen worden geïncasseerd [11 x per lesjaar], steeds aan het einde van de betreffende lesmaand.
 • óf u ontvangt een halfjaarlijkse factuur per e-mail welke u per overmaking voldoet op IBAN:  NL32 RABO 0336 2159 32 t.n.v. D.H. DANSSTUDIO o.v.v. het factuurnummer.

 

Uitschrijven en restitutie lesgeld

 • Opzeggen en uitschrijven kan alleen schriftelijk of via e-mail naar dhdansstudio@outlook.com.
 • Opzegtermijn bij uitschrijven bedraagt 1 maand.
 • Er vindt geen restitutie van reeds betaald lesgeld plaats!

 

Restitutie bij lesuitval

 • D.H. DANSSTUDIO garandeert een minimum aantal lessen, overmacht uitgezonderd.
 • Als het minimum aantal lessen door toedoen van D.H. DANSSTUDIO niet wordt gehaald, worden de gemiste lessen ingehaald of gerestitueerd.
 • Lessen die worden gemist door toedoen van de cursist worden niet gerestitueerd.
 • In uitzonderlijke gevallen, waarin sprake is van bijzondere omstandigheden (niet bij verhuizing) kan D.H. DANSSTUDIO besluiten om cursusgeld toch te restitueren. Een verzoek daartoe kan alleen schriftelijk worden ingediend.
 • Tijdens de reguliere schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Voor alle schoolvakanties (1 óf 2 weken) geldt maar 1 week vakantie op de dansschool m.u.v. de zomervakantie en/of feestdagen. De lesdata zijn hier terug te vinden. 
 • D.H. DANSSTUDIO behoudt zich het recht voor een les te annuleren bij onvoldoende deelnemers (twee of minder).

 

Eigen risico

 • Het volgen van de danslessen geschiedt op eigen risico.
 • D.H. DANSSTUDIO en/of haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures, diefstal en/of vernielingen aan uw en/of andermans eigendommen.

 

Tijdens de dansles

 • Gebruik tijdens het sporten goede sportschoenen/gymschoenen en sportkleding.
 • Neem wat te drinken mee (geen glas of blik).
 • D.H. DANSSTUDIO maakt soms gebruik van een speellokaal binnen een school: gebruik maken van de klimtoestellen is niet toegestaan.